Make your own free website on Tripod.com

Как да съставим своето CV /  Resume

Много от кандидатстващите за работа в чужбина, не знаят как се пише CV (Resume).
        Тук ще Ви предложим няколко полезни съвета как да съставите и как да изпратите вашето резюме.

Общи положения:


1. Съкращението CV (Curricullum Vitae) се използва в англоезичните страни като аналог на познатата и писана от всички автобиография. Разбира се тази страница е предназначена за личности, които поне веднъж в живота си са писали автобиография.

2. За разлика от стандартната автобиография, CV е много "сухо" като съдържание. В него се избягват описателните изречения, категорийте в него се отделят самостоятелно и са точно и максимално кратко съдържание.

3. Резюмето трябва да съдържа няколко основни точки:

-Име и адрес(пощенски, телефон, Е-mail, WEB-site) - Място и дата на раждане, местоживеене

- Образователно ниво - средно училище, полувисше или висше образование, докторска степен и т.н..Изброяват се като последното получено образование се поставя на първо място. Посочват се годините на следване (учение) и специалността.

- Квалификация : съдържа информация за квалификацията която лицето притежава и годината на придобиване (напр: Шофьор кат В, Инженр по автоматика и т.н.)

- Месторабота: изброяват се служебните постове, които сте заемали, и евентуално по-специфични служебни задължения, ако работата е била с по-специфичен характер.

- Мотивация за търсене на ново работно място, адаптируемост към колектив, лични свпецифични "плюсове" и придобити особени умения. Ако във вашата област можете да посочите с каква техника сте работили е много добре.

- Ако имате публикации, научни титли - посочването им е огромен плюс.

- Ако имате референти (поръчители), които ви познават като специалист и са известни личностии - също е желателно да ги посочите.

-  Някои от работодателите се интересуват от вашата възможност за пътувания(сл.командировки), преместване в нов град и т.н., така, че е хубаво да посочите , ако имате претенции.

        !!! Добре е да знаете, че:
            - в Американската образователна система  "High School" - означава средно училище, гимназия;
            - под "College" се подразбира нашето полувисше образование с 3 или 4 годишно обучение;
            - а ако Вие сте завършили универ
ситет (University), то вашета степен е MSc.