Make your own free website on Tripod.com

 

ДИНЧО КИЧЮКОВ

ENGLICH

с. Обручище, окр. Стара Загора

cichukov@abv.bg

Роден на 07.05.1965г. в с Обручище.
Самостоятелна изложба към читалище "Климент Охридски" - гр. Стара Загора.
Дарение към фондация "1300 години България".
Участвал в "Импресия" '98 и '99 и "Аполония" '98.

 

"Христос Пантократор" "Христос Пантократор"
Христос е с вплетени в нимба кръст с инициалите означаващи "Вечно съществуващия". Книгата, която държи е с текст компилиран от различни глави на Евангелието на Йоан, но той започва както обикновенно с "Аз съм светлината на света."
"Свети Архангел Михаил" "Свети Архангел Михаил"
Иконата изобразява сцена третирана не само от философията на християнството, а именно: борбата и връзката между крайностите обуславящи цялоста на живота. На преден план са Архангел Михаил в схватка с дявола.
Сборна икона: "Разпятие", "Отец Саваот", "Четиримата евангелисти", "Ройдество Христово", "Влизане в Ерусалим", "Тайната вечеря", "Сваляне от кръста" и "Възнесение Христово". Сборна икона: "Разпятие", "Отец Саваот", "Четиримата евангелисти", "Ройдество Христово", "Влизане в Ерусалим", "Тайната вечеря", "Сваляне от кръста" и "Възнесение Христово".
Нивата на отделните сцени са различни, което спомага за оформяне на кръст в централната част.
"Света Троица" "Света Троица"
На преден план са тримата ангели, отъждествявани с Бог Отец, Месията и Святия дух. Иконата разкрива троичността на Сътворителя, философия залегнала в основата на Християнството.
"Богородица Всевъзпявана" "Богородица Всевъзпявана"
Между многобройните епитети на Богородица, които се срещат върху иконите, "Всевъзпявана" (върху иконата е на гръцки - "Панимнитус") е може би най-звучният, предаващ в най-поетична форма всеобщата почит към Богородица. Епитетът е взет от химна Акатист, посветен на Богородица.
"Свети Георги Победоносец" "Свети Георги Победоносец"
Иконата изобразява схватката между светеца и змея, или борбата между доброто и злото при които доминиращо е доброто.
"Рождество на Богородица" Рождество на Богородица"
В композиция на Рождеството са включени още две сцени, които го предхождат хронологически - ангелът известява Йосиф за зачатието на жена му и прегръдката на Йосиф и Ана. На преден план е родилката върху ложе, жени и поднасят понуда от богато наредена маса, малката богородица е в златна люлка, до нея бди жена и преде. Архитектурните сгради са свързани с велум. Между тях има дърво и ваза с цветя.
"Свети Георги Нови (Якински)" "Свети Георги Нови (Якински)" Светецът е представен на фона на архитектурен пейзаж в цял ръст с кръст и палмово клонче - символ на мъченичеството. Облеклото е характерно за родният му край.
"Влизане в Ерусалим" "Влизане в Ерусалим"
Сцената изобразява посрещането на Исус Христос и учениците му в Ерусалим.
"Свети Мина" "Свети Мина"
Светецът е представен в цял ръст, с военно облекло. Подчертано е декоративното въздействие на иконата: фонът е графичен и с позлата, рамката завършва като кула с бойници.
"Рождество на Йоан Предтеча" "Рождество на Йоан Предтеча"
Представена е една късна интерпретация на сюжета. В ляво е Елисавета, седнала върху спалното ложе, подпряна на две дълги възглавници под балдахин. Пред леглото е люлката с малкия Йоан. В дясно пристъпват прислужници носещи поднос. В ляво е онемелият Захарий пише името на сина си: "Йоан будет имя ему".
"Грехопадението" "Грехопадението"
Иконата изобразява сцената на съгрешението на Адам и Ева в Рая. Включена е и сцената с изгонването им от Рая.
"Богородица с младенеца и пророци" "Богородица с младенеца и пророци" "Свети Георги на трон" "Свети Георги на трон"
Летящ ангел коронясва светеца със стемата на на мъченик. Твърде оригинално е графичното представяне на ангела.
"Христос поруган" "Христос поруган"
Гръцкият надпис преведен буквално - "Христос влачен към кръста", сочи друга иконография - "Кръстен ход". Това се дължи на тясната хронологическа връзка между двете сцени - "Поруганието" и "Пътя към Голгота" - следващи една след друга във времето. Според евангелието Христос е в червена багреница с вързани ръце, между които се намира тръстика вместо жезъл (за поругаване). Изобразен е на архитектурен фон, представящ преториума - сградата, пред която става поругаването му.
Кръст с "Разпятие" Кръст с "Разпятие"
Кръстът е с рисунък на Разпятието. В долния край е резбован със сцена на светец вървящ по стълба, символизираща възходящото развитие на човека.
"Свети Илия" "Свети Илия"
Централната композиция представя св. Илия в пещерата хранен от свраката. Горе е огненото възнесение на светеца теглен в колесница от крилати коне. Под него е пророк Елисей - улавя дрехата му.